Powered by WebGozar

ایفل کاغذی - صرف فعل در زبان فرانسه

ایفل کاغذی

یادداشتهای یک معلم فرانسه Ecritures d'un professeur de francais

 

   برای تمرین بیشتر کلیک کنید:   افعال گروه1        افعال گروه2          افعال گروه3اماقبلش: 

   برای دیدن صورت صرف شده هر فعلی، در هر زمانی(آینده،گذشته،بعید...)، اینجا را کلیک کنید و کلی کیف کنید! یکی از مهمترین مباحث در آموزش زبان فرانسه، آموختن صرف افعال است و برای این مهارت، همه کتاب Bescherelle را بعنوان بهترین مرجع نام می بریم. حالا این سایت در واقع همان کتاب صرف فعل است، و معروف به ماشین صرف فعل! خیلی جالبه وخیلی کاربردی بویژه برای زبان آموزها،بخصوص اگر زیاد حوصله گشتن تو کتابها را ندارید این سایت براحتی هرفعلی را برایتان صرف میکند. یادم باشد حتما به زبان آموز هایم معرفی کنم. شما هم امتحان کنید...  

افعال در زبان فرانسه به سه گروه تقسیم می شوند:

افعال گروه اول: به er ختم میشوند و برای صرفشان باید بجای شناسه er که علامت مصدر است، شناسه های( e, es, e, ons, ez, ent) را بترتیب به صیغه های من، تو، او، ما، شما، ایشان اضافه کنیم.

parler(حرف زدن)         je   parle            nous   parlons

                              tu   parles           vous   parlez

                          il/elle  parle         ils/elles  parlent

افعال گروه دوم: بهir  ختم میشوند و برای صرفشان باید بجای شناسه ir که علامت مصدر است، شناسه های (is, is, it, issons, issez, issent) را بترتیب به صیغه های من، تو، او . . . اضافه کنیم.

finir                                      je   finis           nous   finissons

                           tu   finis           vous   finissez                  

                      il/elle  finit         ils/elles  finissent   

 افعال گروه سوم: عموما بی قاعده هستند و باید حفظشان بکنیم...

 

+ نوشته شده در  شنبه ۱۳ آذر۱۳۸۹ساعت ۲۳:۲۰ بعد از ظهر  توسط سانازعطاری  |